Äänitysstudio on erityinen tila musiikin nauhoittamista, miksaamista ja äänituotantoa varten instrumentaalisille tai ihmisäänellä tuotetuille esityksille, puheelle ja muille äänille. Äänitysstudioitten koko voi vaihdella pienestä kotiin rakennetusta projektistudiosta yhden laulaja-kitaristin studioon ja aina suureen rakennukseen, jonne mahtuu täysi orkesteri ja jopa yli sata muusikkoa kerralla.

Studioiden rakenne

Parhaimmillaan sekä nauhoitus- että monitorointitilat (kuuntelemista ja miksaamista varten) on suunniteltu erikseen akustiikka- tai ääniteknikon toimesta parhaiden mahdollisten akustisten ominaisuuksien saavuttamiseksi. Tällöin tila on akustisesti eristetty tai äänen heijastumia on ehkäisty diffuusoreilla tai vaimennusmateriaalilla, niin etteivät heijastumat häiritse kuulijan kuulemaa ääntä. Äänitysstudioita voidaan käyttää laulajien, instrumentaalimuusikoiden (esim. pianisti, sähkökitaristi, saksofonisti tai suurempi kokoonpano, kuten kokonainen orkesteri) äänittämiseen, mainoksien, animaatioiden tai elokuvadialogien jälkiäänitykseen, elokuvien foley-äänien tallentamiseen tai musikaalisen ääniraidan äänittämiseen. Tyypillisesti studio koostuu varsinaisesta mikrofoneilla ja mikrofonitelineillä varustetusta livetallennushuoneesta eli studiosta (tai mahdollisesti äänieristetyistä tallennuskopeista), jossa muusikot ja laulajat esiintyvät, laitteistotilasta, jossa säilytetään kovaäänistä laitteistoa äänieristetyssä tilassa, sekä tarkkaamosta, jossa ääniteknikot ja mahdollisesti tuottajat käyttävät ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja äänenmiksauspöytiä, efektiyksiköitä tai erityisillä ohjelmistoilla varustettuja tietokoneita miksatakseen, manipuloidakseen ja tallentaakseen äänen analogiselle tallenteelle tai digitaalisesti kovalevylle. Teknikot ja tuottajat käyttävät livemusiikin ja nauhoitettujen raitojen kuuntelemiseen korkealaatuisia tarkkailumonitoreita tai -kuulokkeita.

Studiossa on usein äänieristettyjä koppeja, joissa voidaan soittaa äänekkäimpiä instrumentteja, kuten esimerkiksi rumpuja ja sähkökitaran vahvistimia ja kaiuttimia, jotta nämä äänet eivät ole kuultavissa mikrofoneihin, jotka tallentavat muita instrumentteja tai ääniä. Näitä voidaan käyttää myös esimerkiksi hiljaisempien instrumenttien äänten, kuten akustisen kitaran tai viulun, tai lauluosuuksien tallentamiseen. Suurten äänitysstudioiden valikoimaan kuuluu yleensä valmiiksi hankalasti kuljetettavia instrumentteja, kuten piano, sähköpiano ja sähköurut.

Akustiikka

Äänitysstudiot suunnitellaan huolellisesti tila-akustiikan periaatteiden mukaisesti, jotta voidaan luoda erilaisia tiloja, joiden akustiset ominaisuudet vastaavat tarkan ja täsmällisen äänentallennuksen vaatimuksia. Tässä yhdistyy sekä huoneen pintojen ominaisuudet (vaimennus- ja diffuusorimateriaalien käyttäminen huoneen pintamateriaaleissa sekä itse huoneen fyysisten mittojen pohtiminen, niin että huoneen vaste ääneen on halutunlainen) että äänieristäminen huoneiden välillä ja ulkopinnoiltaan. Äänitysstudio täytyy äänieristää myös ulkoseiniltään, etteivät ulkona olevien katujen ja teiden äänet kantaudu sisään studioon.

Akustiikka

Akustiikka

Äänitysstudio voi sisältää lisähuoneita, kuten laulukopin, pienen huoneen, joka on suunniteltu erikseen lauluäänen taltioimista varten, tai useampia eristettyjä laitteistohuoneita äänekkäille kitaravahvistimille tai muille laitteille. Studiossa voi olla myös ylimääräisiä tarkkaamotiloja. Vaikka äänieristys on avaintavoitteena, muusikkojen, laulajien ja ääniteknikkojen sekä äänitetuottajien on pystyttävä näkemään toisensa voidakseen kommunikoida keskenään eleillä ja ohjatakseen soittamista. Tämän vuoksi livehuoneessa, laulukopeissa ja tarkkaamossa on tyypillisesti ikkunat.

Instrumentit

Kaikkia musiikkistudioita ei ole varustettu musikaalisilla instrumenteilla. Joissain pienissä studioissa instrumentteja ei ole lainkaan, ja yhtyeiden ja artistien odotetaan tuovan mukanaan omat instrumenttinsa, vahvistimensa ja kaiuttimensa. Suuremmilla studioilla on kuitenkin yleensä valikoima instrumentteja livehuoneessaan. Tyypillisesti ne tarjoavat instrumentteja, vahvistimia ja kaiuttimia, jotka ovat hankalasti siirrettäviä kuten Hammond-urut tai flyygeli.

Musiikillisten instrumenttien ylläpitäminen tuottaa studiolle lisäkuluja, koska soittimet täytyy pitää vireessä ja vahvistimia ja kaiuttimia on huollettava jatkuvasti. Tämä on kuitenkin kätevämpää nauhoittavien artistien kannalta, koska heidän ei tarvitse tuoda mukanaan raskaita instrumentteja tai kitaravahvistinten osalta heidän ei tarvitse ottaa mukaansa erilaisia vahvistimia ja kaiuttimia. Näin artistien ei myöskään tarvitse kuluttaa niin paljoa kallista studioaikaa kaluston kantamiseen sisään ja ulos studiolta. Myös mikrofonit voidaan asettaa sopiviin sijainteihin kaikkien studion omistamien instrumenttien lähelle ja bassovahvistinten DI-yksiköt voidaan kiinnittää suoraan miksauspöytään, mikä säästää aikaa huomattavasti.