Nykypäivän musiikintuotannossa ei juuri ole sääntöjä. Voit nauhoittaa lähes mitä tahansa ja käyttää sitä samplena. Automaattisia efektejä on käytettävissä enemmän kuin olisit koskaan voinut kuvitellakaan. Voit miksata yhteen rytmejä, biittejä ja melodioita ja luoda aivan uudenlaista musiikkia. Mutta vaikka musiikin tuottamisessa voi tehdä lähes mitä tahansa ratkaisuja, se ei tarkoita sitä, että ne olisivat aina tarpeellisia. Musiikintuotantoa voi verrata huippukokkiin ja raaka-aineita täynnä olevaan keittiöön. Raaka-aineista voi loihtia lukemattomia erilaisia ruokia ja mestariteoksia, mutta osaamattomissa käsissä homma voi mennä helposti myös täysin pilalle. Hyvää musiikkia tuotettaessa noudatetaan yleensä kuutta perusvaihetta, jotka seuraavaksi esitellään tässä artikkelissa.

Kappaleen kirjoittaminen

Musiikkikappaleen kirjoittaminen on laaja ajatusprosessi, jossa yhdistetään erilaisia musiikillisia ideoita, jotka muodostavat laajemman kokonaisuuden, jossa on tunnistettava alku, keskikohta ja loppu, sekä yhtenäisen melodian, harmonian ja rytmin. Kappaletta kirjoittaessa voi miettiä, olisiko kappale hyvä, jos se esitetään vain yhdellä instrumentilla laulun kanssa tai jopa ilman laulua? Hyvä kappale kehittyy edetessään ja kuljettaa kuulijaansa tuttua polkua, jonka varrella on mielenkiintoa herättäviä yllätyksiä. Laulajan melodian on yhdistyttävä miellyttävästi soitinten harmoniaan, jota ylläpitää kuulijaan vetoava rytmi.

Sovittaminen

Sovittaminen on kenties musiikkituotannon vähiten ymmärretty ja vähimmälle huomiolle jäävä vaihe. Jos kappaleessa on hyvä biitti ja melodia, mutta se alkaa toistaa liikaa itseään jonkin ajan kuluttua, tämä johtuu yleensä heikosta sovituksesta. Sovitus saa kappaleen kuulostamaan mielenkiintoiselta.

Lyhyesti sanottuna kappaleen sovitus viittaa kussakin osiossa soittavien instrumenttien valitsemiseen ja siihen, kuinka itse osiot sopivat kappaleeseen kokonaisuutena. Jos olet kirjoittanut loistavan säkeen ja kertosäkeen, ei riitä, että soitat niitä vain koko ajan peräkkäin toistona.

Nauhoittaminen

Kappaleen tallentamisprosessia voi kutsua usealla eri nimellä, mutta termistä huolimatta tavoitteena tässä vaiheessa on saada tallennettua kappale uudelleentoistettavaan muotoon. Nauhoitusvaiheessa kaikki kappaleen esittämiseen käytettävät instrumentit tallennetaan yleensä nauha kerrallaan käsittelyä varten. Vaikka editointivaiheessa on nykyään käytettävissä runsaasti erilaisia työkaluja äänen käsittelyä varten, ei mikään päihitä jo valmiiksi ylivertaisen hyvin nauhoitettua instrumenttia.

Editointi

Digitaalisen editoinnin tarjoamat mahdollisuudet ovat tehneet loistavan suorituksen taltioimisen helpommaksi kuin koskaan ennen. Mutta editointityökaluja kannattaa kuitenkin käyttää mieluummin hätävarana kuin varsinaisena tarkoituksena. Kun kappaleen editoinnin aika tulee vastaan, käsittele tätä vaihetta periaatteella ”ehjää ei kannata korjata”. Jos osuus kuulostaa hyvältä jo valmiiksi, sitä ei tarvitse editoida. Säädä tässä vaiheessa virheellisiä ajoituksia ja sävelkorkeuksia tai hio kappaleita häivyttämällä kunkin osuuden loppu- ja alkuosia niin, että siirtymä niiden välillä on sujuva. Tarkoituksena tässä vaiheessa on ainoastaan saada esitys kuulostamaan mahdollisimman hyvältä.

Miksaaminen

Miksaaminen on monelle musiikintekijälle hauskimpia vaiheita. Olet kirjoittanut kappaleen, nauhoittanut sen eri osiot ja nyt on aika istua alas ja tehdä kappaleestasi mestariteos. Hyvä miksaustaito vaatii vuosien harjoittelua ja oppimista, mutta aluksi se vaatii heittäytymistä ja mahdollisuuksien tutkimista. Miksausvaiheessa kaikki nauhoitetut instrumentit yhdistetään samalle stereoraidalle. Hyvässä miksauksessa kaikki instrumentit kuuluvat selvästi ja yksityiskohtaisesti. Miksausprosessin aikana on tehtävä tuhansia päätöksiä, jotka vaikuttavat lopputulokseen ja siihen, miltä kappaleen tulkinta lopulta kuulostaa.

Miksaaminen

Miksaaminen

Masterointi

Masterointi on ollut perinteisesti oma tuotantovaiheensa, mutta monille kotistudiossaan musiikkia tuottavalle se on yksinkertaisesti miksausvaiheen viimeinen osuus. Kappaleita levyttäessä artistit käyttävät toisinaan eri studioita, tuottajia ja ääniteknikkoja eri kappaleita varten. Tämän vuoksi jokaisella kappaleella on oma äänimaailmansa. Masterointivaiheessa kaikkien kappaleiden äänimaailma yhtenäistetään niin, että kuulostavat saman albumin kappaleilta. Koska moni kotimuusikko tuottaa kappaleita vain yksitellen, tarvetta masteroinnille ei ole.